Bu sayfayı yazdır

Yönetim

YÖNETİM ve DENETLEME KURULU

Derneğimizin 25.11.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimi yapılmış, daha sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleri arasında aşağıdaki iş bölümü gerçekleştirilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Başkan

Prof. Dr. Harun YALÇIN

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Yazman

Doç. Dr. Hüseyin GÜLER

Sayman

Dr. Öncül Kaangün CANER

Üye

Dr. Erkan URKAN

 

DENETLEME KURULU

Prof. Dr. Engin ÇAKIR

Doç. Dr. A. Behiç TEKİN

Uzm. Dr. Mehmet EVRENOSOĞLU