Bu sayfayı yazdır

2015 Cilt 11(4)

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ

(Journal of Agricultural Machinery Science)

2015 CİLT (VOLUME) 11 SAYI (NUMBER) 4

ISSN : 1306-0007

 

2015 Cilt 11 Sayı 4 Bilimsel Danışma Kurulu ve Hakemleri

(2015 Volume 11 Number 4 Scientific Advisory Board and Referees)

        PDF

 İçindekiler (Contents)

Siyah Sofralık Gemlik Çeşidi Zeytinde Farklı Hasat Yöntemlerinin Ekonomik ve Ergonomik Yönden İncelenmesi
Economic and Ergonomic Aspects of Different Harvesting Methods on Gemlik Variety Table Olive
Muammer YALÇIN, Fazilet N. ALAYUNT  

285-293

PDF

 

 

 

Kestane Hasadında Farklı Hasat Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Analizi
Technical and Economic Analysis of Different Harvesting Methods on Chestnut
Türker SARAÇOĞLU, Cengiz ÖZARSLAN, Engin ERTAN  

295-299

PDF

 

 

 

Kestanenin Sıkıştırma Yükü Altındaki Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi
Determination of Mechanical Behavior of Chestnuts (Castanea) Under Compression Loading
Burcu HAMLECİ, Metin GÜNER  

301-307

PDF

 

 

 

Kayısı Çekirdeği Kabukları Kullanılarak Yalıtım Amaçlı Kompozit Malzeme Üretilmesi
Production of Composite Materials Using Apricot Kernel Shell for Insulation Purpose
Vahdettin KOÇ, İbrahim SANCAR, Mehmet Fırat BARAN, Mehmet Akif TAŞTAN  

309-314

PDF

 

 

 

Elektromanyetik Spektrumun Tarım Makinaları Araştırmalarında Kullanımı
Electromagnetic Spectrum Use in Agricultural Machinery Research
Emin GÜZEL, Ömer Barış ÖZLÜOYMAK 

315-320

PDF

 

 

 

Tavukçulukta Görüntü İşleme ve Ses Analizi Uygulamaları
Applications of Image Processing and Sound Analysis in Poultry
Arda AYDIN, Anıl ÇAY, Halil İbrahim KÖSE  

321-329

PDF

 

 

 

GAP Bölgesinde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması Projesi (HASSAS PROJESİ)
Disseminations Project of Precision Agriculture and Sustainable Practices in GAP Region (PRECISION PROJECT)
Ufuk TÜRKER, Mehmet Ali ÇULLU, Nusret MUTLU, Hüseyin DEMİR, Fatih Bozgeyik, Mustafa TEKE 

331-337

PDF

 

 

 

Şeker Pancarı Tohumluğunda Elektrostatik Ayırma Olanakları
The Possibilities of Using Electrostatic Seperation for Sugar Beet Seeds
Zülfi SARIPINAR, Mustafa VATANDAŞ 

339-346

PDF

 

 

 

Bitki Yetiştirme Odaları için Farklı bir LED Lamba Tasarımı ve Performansının İncelenmesi
A Different Type of LED Lamp Design for Plant Growth Chambers and Investigation of Its Performance
Nuri ÇAĞLAYAN, Can ERTEKİN 

347-353

PDF

 

Fotovoltaik Pil Destekli Küçükbaş Mobil Süt Sağım Makinasının Prototipinin Tasarımı
Photovoltaic Battery-Backed Small Ruminant Mobile Milking Machine Prototype Design
A. Konuralp ELİÇİN, Mustafa GEZİCİ, Recai GÜRHAN, H. Deniz ŞİRELİ, M. Emin VURAL, Ahmet KARATAŞ  

355-362

PDF

 

Nemli Havanın Psikrometrik Özelliklerinin Analizi: ASHRAE Matematiksel Modeli
Analysis of Psychrometric Properties of Humid Air: ASHRAE Mathematical Model
Mehmet Ali DAYIOĞLU 

363-370

PDF

 

 

Okunma 3834 defa