Bu sayfayı yazdır

2015 Cilt 11(2)

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ

(Journal of Agricultural Machinery Science)

2015 CİLT (VOLUME) 11 SAYI (NUMBER) 2

ISSN : 1306-0007

 

2015 Cilt 11 Sayı 2 Bilimsel Danışma Kurulu ve Hakemleri

(2015 Volume 11 Number 2 Scientific Advisory Board and Referees)

       PDF

 İçindekiler (Contents)

Tahrik Tipinin ve Ek Ağırlıkların Traktörün Bazı Karakteristiklerine Etkisi
The Effect of Drive Type and Ballast Masses on Some Characteristics of Tractor
Murat ARIÖZ, Metin GÜNER 

97-104

PDF

 

 

 

Kışlık Fiğ Üretimi Sonrası Pamuk (Gossypium Hirsutum L.) Tarımı İçin Uygulanan Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Different Tillage Systems Applied for Cotton (Gossypium Hirsutum L.) Cultivation After Vetch Production as Winter Crop Comparison of Various Tillage–Seeding Systems in Terms of Energy Use Efficiency in Production of Sunflower
Mehmet DEMİRTAŞ, Mustafa Koray ŞİMŞEK 

105-112

PDF

 

 

 

Ayçiçeği Üretiminde Farklı Toprak İşleme-Ekim Sistemlerinin Enerji Kullanım Etkinliği Yönünden Karşılaştırılması
Different Tillage Methods in Peanut Fuel Consumption, Percentage of Emerged Seedling and Effect of Some Soil Physical Proporties
Zinnur GÖZÜBÜYÜK, İsmail ÖZTÜRK, Ahmet ÇELİK, Salih EVREN, Erdal DAŞÇI, Mesut Cemal ADIGÜZEL 

113-119

PDF

 

 

 

Yer Fıstığında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Yakıt Tüketimi, Tarla Filiz Çıkış Oranı ve Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi
Different Tillage Methods in Peanut Fuel Consumption, Percentage of Emerged Seedling and Effect of Some Soil Physical Proporties
Çiğdem BOYDAK, Orhan KARA 

121-127

PDF

 

 

 

Çanakkale Bölgesinde Ayçiçeği Tarımında Azaltılmış ve Klasik Toprak İşlemenin Toprak Özellikleri ve Ürün verimi Üzerine Etkisi
The Effects of Reduced and Conventional Tillage on the Soil Properties and Yield of Sunflower in Çanakkale Region
Mert KORKMAZ, Sakine ÖZPINAR  

129-137

PDF

 

 

 

Sıvı Ahır Gübresi Uygulayabilen Ekim Makinasının Dizaynı ve Değerlendirilmesi
Design and Evaluation of Seeding Machine Applied Liquid Manure
Osman ÖZBEK, Tamer MARAKOĞLU, Kazım ÇARMAN, Ergün ÇITIL  

139-145

PDF

 

 

 

Değişken Debili Sulama Pompaj Tesislerinde Enerji Etkinliğinin Belirlenmesi
Determination of the Energy Efficiency in Variable Flow Irrigation Pumping Plants
Ender KAYA, Sedat ÇALIŞIR  

147-157

PDF

 

 

 

Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Örtü Bitkisi Uygulamalarının Toprağa ve Ürün Verimine Etkileri
Effects of Different Tillage Systems and Cover Crop on Soil Properties and Yield of Corn
Erdem Aykas, Engin Çakır, Harun Yalçın, İkbal Aygün, Hashem Allahverdi Khalifani  

159-166

PDF

 

 

 

Nar Çekirdeği Yağının Çıkartılması Amacıyla Farklı Kurutma Yöntemlerinin Uygulanması Üzerine Bir Araştırma
The Influence of Drying Methods on Pomegranate Seed Oil Production
Ahu ÖZGÜR, Tunahan ERDEM, Serdar ÖZTEKİN  

167-172

PDF

 

 

 

Farklı Kurutma Şartlarında Muz (Musa cavendishii) Meyvesinin Kurutulması ve Kurutma Kinetiğinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi
Drying the Banana (Musa cavendishii) Fruit and Modeling the Kinetics of Drying with Artificial Neural Networks Under Different Drying Conditions
Adil Koray YILDIZ, Hakan POLATCI, Harun UÇUN  

173-178

PDF

 

 

 

Vakum Pompasının Farklı Vakum Basıncı ve Rakım Seviyelerindeki İşletme Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Operating Characteristics of a Vacuum Pump at Different Vacuum Pressures and Altitudes
Halil ÜNAL, Hasan KURALOĞLU, Selçuk ARSLAN, Ömer Faruk BAŞARAN  

179-185 PDF

 

 

Okunma 3713 defa