Bu sayfayı yazdır

2015 Cilt 11(1)

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ

(Journal of Agricultural Machinery Science)

2015 CİLT (VOLUME) 11 SAYI (NUMBER) 1

ISSN : 1306-0007

 

2015 Cilt 11 Sayı 1 Bilimsel Danışma Kurulu ve Hakemleri

(2015 Volume 11 Number 1 Scientific Advisory Board and Referees)

         PDF

 İçindekiler (Contents)

Türkiye'de Tarımsal Mekanizasyon Eğitimlerinde Yaygın Eğitim Faaliyetlerinin Durumu ve İzlenen Politikalar
Status of Non-formal Education in Agricultural Mechanization Training Activities in Turkey and Monitored Policies
Fatih BARUTÇU, Emin TEPELİ 

1-7

PDF

 

 

 

2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliğine Göre Yapılan Uygunluk Değerlendirmelerinde En Çok Karşılaşılan Uygunsuzluklar
The Most Encountered Nonconformities on the Conformity Assesments in Accordance with 20006/42/EC Machinery Directive
Selçuk OLUM, Hakan VELİOĞLU, Mustafa KANTAŞ, İbrahim ERGÜL, Murat ARIÖZ, Hamdi TAŞBAŞ 

9-16

PDF

 

 

 

Türk Tarım Makinaları İmalat Sanayinde Firma Performansı Üzerine Yenilik Türlerinin Etkileri
Effects of Innovation Types in the Turkish Agricultural Machinery Manufacturing Sector on Firm Performance
Gülfinaz ÖZOĞUL  

17-24

PDF

 

 

 

Ipard Makine ve Ekipman Desteklerinin Mardin Tarımına Etkisi
The Impact of IPARD Machinery and Equipment Supports on Mardin’s Agriculture
Haktan CİHANGİR, Bilal BİLGİÇ, Tahsin ABA  

25-31

PDF

 

 

 

Eski Çağda Tarım Aletleri
Agriculture Equipments in the Old Age
Enver AKIN, Reşat ESGİCİ 

33-37

PDF

 

 

 

Çukurova Bölgesi Soya Yetiştiriciliğinde Enerji Kullanımı
Energy Usage of Soybean Cultivation in Cukurova Region
M. Emin BİLGİLİ, Murad ÇANAKCI, Pınar ÇUBUKÇU  

39-45

PDF

 

 

 

Trakya'da Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı
The Efficient Use of Renewable Energy Resources in Agriculture in Thrace Region, Turkey
Bahtiyar DURSUN, Cihan DEMİR, Süreyya KOCABEY, Erkan GÖNÜLOL 

47-53

PDF

 

 

 

Güneş Tarlası Kurulumu
Solar Field Setup
Şehmus ATAKUL, M. Ali KALENDER, Mustafa GEZİCİ, A. Konuralp ELİÇİN  

55-60

PDF

 

 

 

Krom Bir Güneşli Su Isıtıcısının Tasarımı, Yapımı ve Denenmesi
Design, Manufacture and Test of a Chromium Solar Water Heater
Turhan KOYUNCU, Kaan Emre ENGİN, Ali İhsan KAYA, Fuat LÜLE, Mehmet Fırat BARAN, Niyazi YÜKÇÜ, Hacı SOĞUKPINAR 

61-68

PDF

 

 

 

Tekirdağ İli'nde Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogazdan Elektrik Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi
Determination of the Electricity Generation Potential from Animal Biogas in Tekirdag City
Türkan AKTAŞ, Betül ÖZER, Gürkan SOYAK, Murat Cem ERTÜRK  

69-74

PDF

 

 

 

Diyarbakır İli Tarımsal Kaynaklı Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi
Determination of Agricultural Biogas Potential in Diyarbakir
İlknur ALİBAŞ, Gökhan ÖZSOY, A. Konuralp ELİÇİN  

75-87

PDF

 

 

 

Bir Biyogaz Tesisi için PLC Otomasyon Sistemi Tasarımı
Design of the PLC Automation System of the Biogas Plant
Çiğdem IŞIKYÜREK, Osman YALDIZ  

89-96

PDF

 

 

Okunma 3917 defa